Báo giá bán sách giáo trình SuperKids New Edition, Family and Friends, Let’s Go 3rd edition, Let’s Go 4th edition, Let’s Go 4th bản A-B, First Friends và Solution Grade (phiên bản Việt)
(Đơn vị tính: 1000Đ)

1- Báo giá Giáo trình SuperKids New Edition (Hình ảnh sản phẩm)

Số lượng
đặt mua
Student’s Book
(SB - bài học)
Activitybook
(AB - bài tập)
Giá
phô tô màu
3-695.085.0SB 55
7-1493.183.3SB 55
15-2990.781.2SB 53
30-5087.978.6Call: O945-375-8O8
>5083.674.8Hình ảnh sách
phô-tô màu

2- Báo giá Giáo trình Family and Friends (Hình ảnh chụp sản phẩm)

Số lượng
đặt mua
Class Book
(CB - bài học)
Workbook
(WB - bài tập)
Giá sách
phô tô màu
3-6112.082.0CB 70
7-14109.880.4CB 70
15-29107.078.3CB 65
30-50103.675.9Call: O945-375-8O8
>5098.672.2Hình ảnh sách
phô-tô màu

3- Giá bán Giáo trình Let’s Go 3rd Edition

Số lượng
đặt mua
Student’s Book
(SB - bài học)
Workbook
(WB - bài tập)
Giá sách
phô tô màu
3-692.083.0SB 55
7-1490.281.3SB 53
15-2987.979.3SB 51
30-5085.176.8Call: O945-375-8O8
>5081.073.0Hình ảnh sách
phô-tô màu

4- Giá bán Giáo trình Let’s Go 4th Edition (Xem ảnh chụp sách tại đây)

Số lượng
đặt mua
Student’s Book
(SB - bài học)
Workbook
(WB - bài tập)
Sách
phô tô màu
3-692.085.0SB 55
7-1490.283.3SB 54
15-2987.981.2SB 53
30-5085.178.6Call: O945-375-8O8
>5081.074.8Call: O945-375-8O8

5- Giá bán Giáo trình Let’s Go 4th Edition phiên bản A,B

Số lượng
đặt mua
Student’s Book +
Workbook
Sách
phô tô màu
3-691.055
7-1489.253
15-2986.951
30-5084.2Call: O945-375-8O8
>5080.1Call: O945-375-8O8

6- Giá bán Giáo trình Solutions Grade 6,7,8..

Số lượng
đặt mua
Student’s Book/
Workbook
Giá bán sách
phô tô màu
3-6226.0130
7-14221.5126
15-29215.8120
30-50209.1Call: O945-375-8O8
>50198.9Hình ảnh sách
phô-tô màu

7- Báo giá Sách Grammar Friends 1, 2, 3… (Ảnh chụp sản phẩm sách tại đây)

Số lượng
đặt mua
Student’s BookSách
phô tô màu
3-610855
7-14105.853
15-29103.151
30-5099.9Call: O945-375-8O8
>5095.0Call: O945-375-8O8
is seatgeek a reliable website